Laatste aanmaning

Een laatste aanmaning versturen Conform de wet incassokosten dient u de laatste aanmaning als hieronder aangegeven te versturen. B2B business2business U eindigt uw laatste aanmaning B2B met: Wij verzoeken u vriendelijk het openstaande bedrag van € -totaal factuurbedrag(en)- binnen zevendagen na dagtekening van deze brief over te maken op ons rekeningnummer -hier uw rekeningnummer plaatsen-.