Laatste aanmaning

Een laatste aanmaning versturen

Conform de wet incassokosten dient u de laatste aanmaning als hieronder aangegeven te versturen.

B2B business2business

U eindigt uw laatste aanmaning B2B met:

Wij verzoeken u vriendelijk het openstaande bedrag van € -totaal factuurbedrag(en)- binnen zevendagen na dagtekening van deze brief over te maken op ons rekeningnummer -hier uw rekeningnummer plaatsen-. Als wij het openstaande bedrag niet binnen zeven dagen hebben ontvangen, dragen wij de vordering ter incasso over aan (naam incassobureau) B.V. In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten voor uw rekening.

B2C business2consumers & particulieren

Let op! wanneer uw debiteur een consument (particulier) is, dan moet de laatste brief die u verstuurt, voldoen aan een drietal wettelijke eisen;

1. U dient er in te vermelden dat u ons inschakelt wanneer de vordering niet betaald wordt.
2. De betalingstermijn dient minimaal 14 dagen te zijn.
3. De incassokosten dienen exact gespecificeerd te zijn.

Uw eindigt uw laatste aanmaning B2C & particulieren met:

Wij verzoeken u vriendelijk het openstaande bedrag van € -totaal factuurbedrag(en)- binnen veertien dagen na dagtekening van deze brief over te maken op ons rekeningnummer -hier uw rekeningnummer plaatsen. Als wij het openstaande bedrag niet binnen veertien dagen hebben ontvangen, dragen wij de vordering ter incasso over aan (naam incassobureau) B.V. In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten voor uw rekening. Deze incassokosten bedragen
€ -bedrag incassokosten exact vermelden.

Voor de berekening geeft u het te vorderen bedrag in. Voor de decimalen geen punt maar een komma ingeven.